Vedtægter for Sportshøjskolen.


§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag
Stk. 1. Sportshøjskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet den 31.08.2014

Stk. 3. Institutionens formål er at drive en højskole inden for rammerne af de gældende regler om folkehøjskoler.

Stk. 4.1 Skolens værdigrundlag:

Sportshøjskolen bygger på et åbent og dynamisk miljø for personlige og fælles
læringsprocesser i en social kontekst.
Skolen hviler på den personlige læring i mødet mellem mennesker, hvor
oplevelser og erfaringer fremmer evnen til at tage vare på sig selv.
Vi tror på forståelse og medansvar for individet og fællesskabet. Elevernes
tilegnelse af viden og færdigheder, der forbinder mennesker og natur, skaber
personlig dannelse, der muliggør livslang udvikling og aktiv demokratisk
samfundsdeltagelse.
Formidling af idræt, natur og menneske samt værdier i tilknytning hertil er væsentlige for skolen.